ساختمان های دفاعی کلش اف کلنز

در این قسمت سعی داریم که کل مطالب مربوط به ساختمان های دفاعی را در این قسمت برای شما قرار دهیم که اگر بعضی از مطالب به روز نبودند به بزرگی خود ببخشید و هرچه سریع تر سعی می کنیم که آن را به روز رسانی کنیم.

 ساختمان های دفاعی کلش اف کلنز

برچسب ها: Hidden Tesla کلش اف کلن , Inferno Tower کلش اف کلنز , Archer Tower های بازی کلش اف کلنز , Cannon کلش اف کلنز , X-Bow کلش اف کلنز , Archer Queen کلش , Barbarian King کلش اف کلنز , Air Defense کلش اف کلنز , Wizard Tower کلش اف کلنز , ساختمان های دفاعی کلش اف کلنز
مطالعه بیشتر

اینفرنو کلش اف کلنز (Inferno Tower)

برای Inferno های خود Dark Elixir کنار بگذارید تا قدرت باورنکردنی Inferno ها را ببینید قدرتی بالا در زدن دشمنان به صورت تکی و یا در زدن چندین هدف متفاوت در 1 آن 1 واحد زمان.

اینفرنو کلش اف کلنز (Inferno Tower)

برچسب ها: ساختمان های دفاعی کلش اف کلنز , ساختمان های دفاعی Clash of Clans , Inferno Tower کلش اف کلنز , برجک جهنمی کلش اف کلنز , کلش اف کلنز
مطالعه بیشتر