عکس هیروی Mirana

Mirana معروف به Princess of the Moon یک هیروی دورزن Agility با قابلیت های سوپرایز کننده برای دشمنان می باشد. او یک شکارچی حرفه ای همراه با تیر قدرتمند (Arrow) می باشد که می تواند دشمنان را به صورت زیاد در Stun قرار دهد.

عکس هیروی Mirana

برچسب ها: تصویر هیرو Mirana , تصاویر Mirana , عکس هیرو Mirana , عکس دوتا2 هیرو Mirana , عکس هیروی Mirana , عکس هیروی Princess of the Moon , عکس Princess of the Moon , تصویر هیرو Princess of the moon , تصاویر دوتا , تصاویر HD دوتا
مطالعه بیشتر

تصاویر باکیفیت هیرو Mirana the Princess of the Moon

تصاویر باکیفیت هیرو Mirana the Princess of the moon آماده برای دریافت میباشد.

 

Piretess of the Moon عکس هیرو

برچسب ها: تصویر هیرو Mirana , تصاویر Mirana , عکس هیرو Mirana , پشت زمینه هیرو Mirana , عکس دوتا2 هیرو Mirana , پشت زمینه هیرو Priestess of the moon , عکس هیرو Priestess of the moon , تصاویر هیرو Priestess of the moon , تصویر هیرو Priestess of the moon , عکس دوتا2 هیرو Priestess of the moon , تصویر هیرو Princess of the moon , عکس هیرو Princess of the moon , تصاویر هیرو Princess of the moon , پشت زمینه هیرو Princess of the moon
مطالعه بیشتر