بیوگرافی تیم Alliance

کلن Alliance یک کلن حرفه ای DotA 2 سوئدی می باشد که در سال 2012 از بازیکنان کلن NoTideHunter تشکلیل شد.

بیوگرافی تیم Alliance

برچسب ها: بیوگرافی تیم NoTideHunter , بیوگرافی تیم Alliance , بیوگرافی کلن NoTideHunter , بیوگرافی کلن Alliance , بیوگرافی تیم های دوتا 2 , بیوگرافی کامل تیم Alliance , بیوگرافی تیم های DotA2 , کلن Alliance , مقامات تیم Alliance , جوایز تیم Alliance , لیست بازیکنان Alliance
مطالعه بیشتر