آیتم های DotA Allstar شاپ Protectorate (به روز رسانی اول)

آموزش کامل و نحوه بستن و عملیات آیتم های ردیف اول آیتم های شاپ Protectorate

  • آموزش آیتم Assault Cuirass

  • آموزش آیتم Heart of Tarrasque

  • آموزش آیتم Black King Bar

  • آموزش آیتم Aegis of the immortal

 

آموزش ردیف اول آیتم های شاپ 

Protectorate

آموزش آیتم Assault Cuirassآموزش آیتم Heart of Tarrasqueآموزش آیتم Black King Barآموزش آیتم Aegis of the immortal

آموزش آیتم های دوتا

برچسب ها: آموزش آیتم Assault Cuirass , آموزش آیتم Heart of Tarrasque , آموزش آیتم Black King Bar , آموزش آیتم Aegis of the immortal , آموزش آیتم های دوتا , شاپ Protectorate
مطالعه بیشتر