با درود بر کانتربازا


بوسیله این پلاگین میتوانید قابلیت بازیابی جان Health بروی سرور خود بدهید.دانلود


کدهای پلاگین:
rh_enabled با این کد میتوانید  قابلیت بازیابی جان را غیر فعال کنید با گذاشتن عدد 0‌ روبروی کد.
rh_health بطور معمول در هر ثانیه 5 جان اضافه میشود تا وقتی که جانتان پر شود.با این کد میتوانید بجای 5 تغییر بدهید.
rh_time  زمانی که جان شما کم میشود بعد از 3 ثانیه جان شما شروع به بازیابی میکند.با این کد میتوانید بجای 3 تغییر دهید.


آموزش استفاده از پلاگین ها