با سلام بر کانتربازا


بوسیله این پلاگین هر کسی که دشمن را Head کرده باشد 1000 پول دریافت میکند.
البته این پلاگین بروی تفنگ های خاص کار میکند شامل:
Awp , Sg550 , G3Sg1 , Scoutدانلود


کدهای پلاگین:
sniperhsbonusmoneyactive این کد پلاگین را فعال میکند و برای غیر فعال کردنش ربروی کد عدد 0 وارد کنید.
sniperhsbonus_money  بوسیله این کد میتوانید بجای اینکه 1000 پاداش دهد تغییر دهید.


آموزش استفاده از پلاگین ها