با سلام بر کانتربازا


بوسیله این پلاگین شما میتوانید براحتی کسی که از چیت Aim bot یا همان Auto aim استفاده میکند مچ بگیرید.

دانلود


کدهای پلاگین:
 "ac_detect "name برای مشخص کردن اینکه طرف از Aim استفاده میکند یا خیر.
ac_remove اگر هنوز درحال چک کردن طرف بود و میخواهید از یکی دیگه چک کنید از این کد باید استفاده شود.
ac_status وضعیف روشن بودن یا خاموش بودن  Aim طرف را مشخص میکند.آموزش استفاده از پلاگین ها