برنامه ای برای کسانی که میخواهند پشت سرهم بپرند ولی اینکارا بلد نیستند با این برنامه کارتان راه میندازد.
تنها با گرفتن پرش میتوانید پشت سرهم بپرید.
برای کار کردن برنامه تنها کافیست برنامه را اجرا کرده و از بازی لذت ببرید.

دانلود